20 januari 1944

kl. 05 på morgonen påkördes nattsnälltåget Göteborg – Malmö på Laholms bangård av efterföljande godståg, varvid två personer dödades, ca femtio fick mindre skador. Nattsnälltåget i fråga gör i vanliga fall icke något uppehåll i Laholm, men eftersom ett framförvarande godståg icke inkommit till Grevie, måste snälltåget stoppa i Laholm.
Uppgifterna hämtade ur Signalen 1944 nr 5, s. 7 och nr 16, s. 3
samt Ånghwisslan nr 2276, s. 20.
 


Här är 3 foton som jag lånat av fotograf Gösta Wennströms son,
Nils Göran Wennström.Klipp ur HP 22 jan 1944<