Foto från stationen

  


Gamla bänkarna 2018

          
Personvåg                                            Stinsens lykta


 Godsmagasinet 2018                                                                                                I privat ägo